Průmyslové montáže s.r.o.

Průmyslové montáže s.r.o. jsou servisně montážní organizací, která se specializuje na výrobu a montáž ocelových konstrukcí, údržbu a montáž technologických zařízení a v neposlední řadě také na montáž a údržbu potrubních rozvodů. Nově se také zabývá výkopovými pracemi, dodávkou armování a dopravou.

Společnost působí především v odvětvích hutnictví, strojírenství, energetiky, úpravy nerostných surovin, chemie, vodohospodářství, výroby cementů a vápna, celulózy a papíru, dřeva, skla a v dalších odvětvích průmyslu a stavebnictví.